VOORWAARDEN

  • De declaratie kan alleen worden ingediend voor huishoudens van koop-en huurwoningen in de gemeente Dalfsen;
  • Je kunt alleen energiebesparende maatregelen declareren;
  • Per woonadres (postcode en huisnummer) kan éénmaal een declaratie worden gedaan, van maximaal € 75,00;
  • De waardebon wordt gekoppeld aan één adres én één bankrekeningnummer, die daarna niet meer opnieuw kunnen worden gebruikt;
  • Kassabonnen/Facturen vanaf 1 januari 2020 kunnen worden ingeleverd. De uiterste inleverdatum is 15 december 2021;
  • Steekproefsgewijs worden aanvragen gecontroleerd, waarbij wordt gecontroleerd of de maatregelen daadwerkelijk op het opgegeven adres zijn uitgevoerd. Aanvragers dienen hieraan mee te werken;
  • Er is budget voor 5.000 waardebonnen. Wees er snel bij. Een indruk krijgen van hoeveel er al is uitgekeerd? Volg Dorpen van Morgen dan op Instagram of Facebook.