VOORWAARDEN

  • De waardebon kan alleen worden gedeclareerd voor koop-en huurwoningen in de gemeente Dalfsen;
  • Je kunt alleen energiebesparende maatregelen declareren;
  • Per woonadres (postcode en huisnummer) kan éénmaal een declaratie worden gedaan, van maximaal € 75,00;
  • De waardebon wordt gekoppeld aan één adres én één bankrekeningnummer, die daarna niet meer opnieuw kunnen worden gebruikt;
  • De actie loopt tot 31 maart 2021. De uiterste inleverdatum van de waardebon is 1 maart 2021;
  • Steekproefsgewijs worden aanvragen gecontroleerd, waarbij wordt gecontroleerd of de maatregelen daadwerkelijk op het opgegeven adres zijn uitgevoerd. Aanvragers dienen hieraan mee te werken.
  • En heel belangrijk: OP=OP, dus wees er snel bij.